Saturday, July 30, 2011

Pemahaman Instrumental dan Relational - Skemp

Pemahaman Instrumental

Definisi 
 • Kemahiran mengaplikasikan dan mengingat peraturan atau formula untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu formula itu terhasil dan digunakan.
Kelebihan
 • Lebih senang difahami
 • Jalan kira lebih tersusun (jawapan lebih tepat).
 • Walaupun lebih pengetahuan, masih dapat jawapan yang betul. Contoh harian : Jalan ke Jitra.

Pemahaman Relational

Definisi
 • Kemampuan untuk memahami perkaitan antara peraturan atau formula tertentu.
 • Merupakan pemahaman formal tentang simbol-simbol matematik.
 • Contoh : Menterjemahkan pernyataan guru kepada bentuk simbol matematik agar lebih mudah difahami.
Kelebihan
 • Boleh diaplikasikan untuk situasi atau masalah lain. Contoh: Luas trapezium
 • Lebih senang untuk diingati.
 • Mengetahui perkara sebelum dan semasa (perkara baru).
Kelemahan
 • Pemahaman secara relational memerlukan jangka masa yang lama.
 • Tidak sesuai untuk sesetengah topik.
 • Lebih sesuai digunakan dalam subjek lain. Contoh : Sains.

Implikasi Pemahaman Instrumental dan Relational
 • Memberi panduan kepada guru memilih kaedah yang sesuai mengikut keperluan
 • Memberi kesedaran kepada guru supaya tidak hanya semata-mata menekankan kepada konsep hafalan tetapi kefahaman yang lebih bermakna.
 • Membantu guru mengesan tahap kemampuan pelajar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...