Thursday, January 26, 2012

Kalendar Sem 2 Sesi 2011/2012

SEMESTER KEDUA
AKTIVITI
TARIKH
TEMPOH
Tempoh Pengajaran
Sabtu, 18 Februari 2012 - Khamis, 5 April 2012
7 minggu
Cuti Pertengahan Semester
Jumaat, 6 April 2012 –Jumaat, 13 April 2012
1 minggu
Tempoh Pengajaran
Sabtu, 14 April 2012 -Khamis, 31 Mei 2012
7 minggu
Minggu Ulangkaji
Jumaat, 1 Jun 2012 –Jumaat,8 Jun 2012
1 minggu
Peperiksaan Sabtu, 9 Jun 2012 -Khamis, 28 Jun 2012       3 minngu
Cuti Panjang
Jumaat, 29 Jun 2012 –Jumaat, 31 Ogos 2012
10 minggu

Thursday, January 19, 2012

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Jean Piaget
 • Dilahirkan pada 9 Ogos 1896, Switzerland.
 • Merupakan ahli psikologi dalam bidang pendidikan.
 • Memberi tumpuan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak.
 • Meninggal dunia pada tahun 1980
Asimilasi
 • Seseorang mengintegrasikan sesuatu persepsi atau stimulasi ke dalam tingkah laku.
 • Asimilasi tidak menghasilkan perubahan skemata tetapi ianya mempengaruhi terhadap pertumbuhan skemata.
Akomodasi
 • Penciptaan skemata baru
 • Asimilasi dan akomodasi saling memerlukan di antara satu sama lain untuk membolehkan seseorang individu menyesuaikan dirinya dengan baik.
 • Proses ini perlu bagi pertumbuhan dan perkembangan kognitif.
Tahap Perkembangan
 1. Deria motor (0-2 tahun)
 2. Pra-operasi (2-7 tahun)
 3. Operasi konkrit (7-12 tahun)
 4. Operasi formal (12 tahun ke atas)
Deria Motor
 • Tahap perkembangan awal kognitif kanak-kanak.
 • Pada peringkat ini, mereka mula mengenal keadaan sekeliling dengan menggunakan deria dan gerak balasnya.
 • Mereka tidak boleh berfikir tetapi boleh mengetahui benda yang wujud di persekitarannya.
Pra-operasi
 • Mereka mula mampu menggunkan bahasa yang mudah dan simbol untuk menggambarkan sesuatu.
 • Pada tahap ini, mereka tidak mampu lagi untuk berfikir mahupun membuat perbandingan.
 • Pemikiran mereka dikatakan terbatas kerana dipengaruhi oleh persekitaran semata-mata.
Operasi Konkrit
 • Pada peringkat ini, mereka mula dapat kenalpasti ciri-ciri bagi sesuatu objek dan boleh mengklasifikasikannya.
Operasi Formal
 • Mereka telah memasuki peringkat pemikiran abstrak.
 • Dikatakan mereka boleh berfikir serta membuat keputusan dengan sendirinya.
 • Malah boleh mengaitkan simbol-simbol matematik dalam menyelesaikan masalah secara logik.

Thursday, January 5, 2012

Apabila anda...

Apabila semuanya serba tidak kena, dan anda tidak tahu apa lagi yang hendak dibuat, ingatlah...anda masih boleh bersandar kepada Dia Yang Maha Mengasihi.

Apabila hidup diselubungi kegelapan, semuanya silap, carilah sinar itu dari Dia Yang Memberi Cahaya.

Apabila dibelenggu masalah sedangkan tiada sesiapa pun yang mahu mengambil kisah, ingatlah pada Dia yang tidak pernah melukakan hatimu. Dia Maha Adil.

Apabila hati terluka dan kesakitan itu menumbangkan kudratmu, jangan berputus asa kerana Dia melihat segala-galanya.

Apabila lemah tidak bermaya sedangkan perjalanan masih jauh perlu diharungi, carilah kekuatan itu dari Yang Maha Perkasa.

Apabila hidup ini dirasakan seperti beban, segala-galanya goyah, bangunkan semula kota semangat itu dengan keyakinan bahawa itulah iradatNya.

Apabila jalan di depan digelapi mendung sedangkan tiada sesiapa di sisi sudi menemanimu, carilah jalan lurus itu dari Dia, yang menjadi satu-satunya panduan hidup.

Apabila semua orang disekeliling tidak mahu mendengar suara dan keluhanmu, jangan kecewa kerana Dia Maha Mendengar.

Apabila miskin dan papa, anda terperangkap dalam kesempitan, ingatlah kepada Dia Yang Maha Kaya.

Apabila engkau dalam kedukaan sedangkan tiada tempat untuk melarikan diri, mengadulah kepada Dia Yang Satu.

Apabila keseorangan dan keduakaan itu seperti tiada penghujungnya, serahkan dirimu kepada Dia. Satu-satunya tempat yang boleh digantungkan harapan.

Dan apabila parut lukakmu dicederakan lagi, hatimu dicakari kebimbangan, ingatlah bahawa dia sentiasa bersama orang-orang yang sabar.

Monday, January 2, 2012

Final Semester 2 2010/2011

Konsep gerak kerja kokurikulum
 • gerak kerja kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan ia merupakan lanjutan daripada pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar di dalam bilik darjah.
 • kegiatan ini diwajibkan kepada semua pelajar bagi memastikan setiap pelajar diberi peluang sepenuhnya untuk mengembangkan bakat dan kebolehan bagi melahirkan warganegara yang seimbang dari segi JERIS.

Objektif kokurikulum
 • melahirkan warga sekolah yang berketerampilan dan berdaya junag tinggi.
 • membudayakan sukan sebagai amalan seharian dalam kehidupan murid-murid.
 • membentuk disiplin murid dalam aktiviti kokurikulum yang disertai.
 • melahirkan murid yang sihat dari aspek fizikal dan mental, serta membantu perkembangan jasmani, rohani, dan emosi yang seimbang.
 • melahirkan murid yang aktif dalam bidang kokurikulum dan mempunyai sifat kepimpinan.

Strategi pelaksanaan
 • memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.
 • menambah bilangan pasukan badan beruniform, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.
 • melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan.
 • melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.
 • merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan 
 • menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid

Peranan guru penasihat gerak kerja kokurikulum akademik di sekolah
 • memberi panduan, nasihat, bimbingan dan sebagainya kepada jawatankuasa dalam aspek pentadbiran dan melaksanakan aktiviti.
 • menghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa
 • menjadi pengantara antara pentadbir sekolah dengan murid
 • berperanan aktif memberi tunjuk ajar dan latihan kepada ahli.

Aspek penilaian dalam sesuatu aktiviti kokurikulum
 • kehadiran
 • pencapaian
 • penglibatan
 • jawatan disandang

Perkara yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti gerak kerja kokurikulum
 • senarai semak berlandaskan aktiviti yang dilaksanakan, contohnya sukan tahunan sekolah
 • taklimat kepada peserta
 • senaraikan bidang tugas bagi setiap jawatankuasa.

 • Langkah-langkah keselamatan yang pihak penganjur perlu lakukan semasa sesuatu aktiviti gerak kerja kokurikulum dijalankan
 • memastikan tempat dan peralatan aktiviti/pertandingan selamat digunakan oleh peserta dan para pegawainya.
 • memberi taklimat kepada peserta mengenai acara, syarat pertandingan atau aktiviti dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil tindakan oleh setiap peserta.
 • mengawasi dan memantau pelaksanaan aktiviti
 • mamastikan semua peserta melapor diri kepada pengurus peserta.

Jenis-jenis kepimpinan
 • demokratik
 • autokratik
 • lepas-bebas(laizssez-faire)

Revision

Konsep gerak kerja kokurikulum
 • Sebahagian daripada kurikulum sekolah dan ia merupakan lanjutan daripada pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar di dalam bilik darjah.
 • Kegiatan ini diwajibkan kepada semua pelajar bagi memastikan setiap pelajar diberi peluang sepenuhnya mengembangkan bekat dan kebolehan bagi melahirkan warganegara yang seimbang dari segi JERIS.

Falsafah kokurikulum
Gerak kerja kokurikulum diasaskan atas dasar kepercayaan bahawa:
 • Semua  yang murid mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan.
 • semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan sosial, jasmani, dan rohani.
 • sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat.
 • Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid.

Tanggungjawab dan peranan penyelaras kokurikulum (persatuan/kelab/badan beruniform)
 • mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan beruniform
 • menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat
 • memastikan setiap persatuan/kelab mempunyai peraturan/perlembagaan masing-masing
 • memastikan mesyuarat agung tahunan dijalankan setiap tahun.
 • memastikan papan kenyataan persatuan/kelab digunakan,dihias dan maklumatnya dikemaskini
 • membuat laporan tahunan dan buku aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.
Peranan sebagai guru kokurikulum
 • bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada pelajar.
 • bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli
 • merancang aktiviti yang bermanfaat
 • memantau pelajar dan memastikan aspek keselamatan dipatuhi
 • mencatat kehadiran pelajar.
Pembelian peralatan
1. Objektif pembelian
 • memastikan perolehan bekalan barangan atau perkhidmatan dilaksanakan dengan betul dari segi mutu, kualiti, masa, sumber,harga dan tempat penyimpanan berdasarkan peraturan yang ada untuk mengelakkan daripada tindakan surcaj.

2. Pengurusan pembelian
perancangan - dilihat dari aspek peruntukan, kualiti, barang, faedah, keputusan mesyuarat dan mendapat kelulusan daripada pihak tertentu.

peraturan pembelian - menentukan keperluan yang hendak dibeli
 • permintaan bertulis daripada jawatankuasa atau ahli
 • keputusan mesyuarat jawatankuasa.

- menentukan peruntukan (mencukupi atau sebaliknya)
- menentukan jumlah barang yang diperlukan dalam tempoh sebulan atau dalam masa tertentu.
- mengelakkan pembelian barang yang berlebihan dan mengakibatkan pembaziran dan penggunaan ruang stor

Kaitan JERIS dengan kokurikulum
Jasmani
 • membina kesihatan dan kesejahteraan diri
 • membina daya ketahanan diri atau kemantapan diri
 • membina jati diri
 • disiplin 
Emosi
 •  mengurangkan tekanan
 •  seimbangkan emosi dalaman dan luaran
 • peka dengan keadaan sekililing dengan mengambilkira aspek emosi dan perasaan orang disekeliling
Rohani
 • memupuk sifat tanggungjawab jujur dan ikhlas
 • dapat kawal dari melakukan perkara negatif
 • mengawal tingkah laku dan batas pergaulan

Intelek
 • menambah pengetahuan baru
 • meningkatkan kreativiti dan inovasi
 • mengasah bakat dan teknik berfikirmembolehkan pelajar membuat keputusan dengan cepat
Sosial
 • membentuk pengalaman
 • memupuk kerjasama 
 • meningkatkan kemahiran komunikasi dan interpersonal
 • meningkatkan keyakinan diri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...